Vrede en strijd

Mijn gebed is vrede en strijd in stilte, aandachtig zijn en oprecht, voorbij mezelf; me begeven buiten de deur van mijzelf, niet omdat ik dat wil, maar omdat ik word geroepen en antwoord moet geven.

Dancing in the Water of Life: Seeking Peace in The Hermitage 1997 (1963-1965) Blz.224

Als je de vrede bemint

In plaats van te beminnen wat je voor vrede aanziet, moet je dus de anderen en vooral God beminnen. En in plaats van mensen te haten die je voor oorlogszuchtig houdt, moet je de begeerte en de wanorde in je eigen ziel haten, zij zijn het immers die oorlog veroorzaken. Als je de vrede bemint, moet je het  onrecht, de tirannie, de hebzucht haten, maar haat ze in jezelf, niet in de anderen.

Thomas Merton, Zaden van contemplatie. blz.90