Author Archives: admin

Eenzaamheid

Stilzwijgen en eenzaamheid zijn waarden die deel uit maken van het ware wezen van de persoonlijkheid. Als ik de eenzaamheid van mijn medemens respecteer zal ik haar leren kennen doordat de naastenliefde die ik hem toon zijn eenzaamheid weerspiegelt in de eenzaamheid van mijn eigen ziel.

            Thomas Merton, No Man is an Island p.215-16

 

De ware liefde

Naastenliefde is liefde tot God, maar betrokken op de behoefte die anderen aan Hem hebben. Daarom kan alleen naastenliefde ons de kracht en fijngevoeligheid geven om anderen zo lief te hebben, dat de eenzaamheid die zij nodig hebben voor hun innerlijke groei, niet wordt aangetast.

De ware liefde dringt door tot de geheimen en de eenzaamheid van de geliefde mens door hem de ruimte te geven om zijn geheimen voor zichzelf te houden en in zijn eigen eenzaamheid te kunnen blijven.

            Thomas Merton, No Man is an Island p.215