Author Archives: admin

Advent – De aanwezigheid van Christus vieren

In de advent vieren wij de komst, ja zelfs de aanwezigheid van Christus in onze wereld. wij getuigen van Zijn aanwezigheid, zelfs te midden van alle onpeilbare problemen en tragedies van de wereld. Ons adventsgeloof is geen vlucht uit de wereld naar een nevelig rijk van slogans en vertroostingen die verkondigen dat onze problemen onwerkelijk en onze tragedies onbestaand zijn…

Het is onze taak Christus te zoeken en te vinden in de wereld zoals hij is, niet zoals hij zou kunnen zijn. Het feit dat de wereld er anders uitziet dan zou moeten, verandert niets aan de waarheid dat Christus erin aanwezig is. Zijn plan wordt er geenszins door veranderd of verijdeld: alles zal geschieden zoals Hij het wil. Onze advent is de viering van die hoop. Niet de komst van Christus is onzeker maar onze ontvangst, ons antwoord aan Hem, onze bereidheid en capaciteit om ‘uit te trekken, Hem tegemoet’. Wij moeten bereid zijn, zoals Johannes de Doper, Hem te zien en toe te juichen, zelfs op het moment dat ons hele levenswerk ineen schijnt te storten.

Thomas Merton. Seasons of Celebration, p.93-94. vertaling: Dirk Doms

Christen als vredestichter

We moeten echter heel duidelijk en compromisloos vaststellen dat de
plicht van de christen als vredestichter niet verward moet worden met een
soort quietistische willoosheid die zich niet bekommert om onrecht, elk
soort ordeverstoring accepteert, compromissen sluit met dwaling en het
kwaad, en zwicht voor elke druk om maar “vrede tot elke prijs” te bewaren.

Thomas Merton, Vrede in het na-christelijke tijdperk Blz.128