Bibliografie van Merton

RECENTE PUBLICATIES

Thomas MERTON, Wegen naar het paradijs. Een dagboek van wijsheid en geloof, samengesteld en vertaald door Dirk DOMS, Lannoo/Ten Have Baarn, 2001.
Een leven lang om geboren te worden. Mediteren met Thomas Merton, samengesteld en ingeleid door Hein Blommestein en Riet Hoogerwerf, Meinema, Zoetermeer, 2001.
Thomas MERTON, In gesprek met de stilte, Ten Have-Davidsfonds, 2002.
Thomas MERTON, Zaden van contemplatie, (New Seeds of Contemplation), Damon, Budel 2015.
Thomas MERTON, Contemplatief gebed, (The Climate of Monastic Prayer) Meinema, Zoetermeer, 2015 (herdruk).
Kick BRAS, Leven met Thomas Merton. Wegwijzer naar vrijheid, Meinema, Zoetermeer, 2015 (herdruk on demand).
Jim FOREST, Leven met wijsheid. Een biografie van Thomas Merton. Damon, Eindhoven 2018 Thomas MERTON, We zijn al één. Woorden voor elke dag van het jaar. Berne, Heeswijk Dinther 2018 Thomas MERTON, Overdenkingen in eenzaamheid. Damon, Eindhoven (Thoughts in Solitude) 2019 Thomas MERTON, Bespiegelingen van een schuldige toeschouwer (Conjectures of a Guilty Bystander) Damon, Eindhoven 2020.
Thomas MERTON, Zen en de gretige vogels (Zen and the Birds of Apetite). Damon, Eindhoven 2021
Thomas MERTON, Vrede in het na-christelijk tijdperk (Peace in the Post-Christian Era). Damon, Eindhoven 2022
BOEKEN VAN & OVER THOMAS MERTON VERTAALD IN HET NEDERLANDS

Thomas MERTON, Als je de Bijbel openslaat, (Opening the Bible), Wassenaar, 1975.
Thomas MERTON, De berg der waarheid, (Ascent to Truth), Bussum, 1953.
Thomas MERTON, Beschouwend gebed, (Contemplative Prayer), Kapellen, 1972.               Thomas MERTON, Bespiegelingen van een schuldige toeschouwer (Conjectures of a Guilty Bystander) Damon, Eindhoven, 2020
Thomas MERTON, Brood in de woestijn, (Bread in the Wilderness), Tongerlo-Rotterdam, 1957.
Thomas MERTON, Contemplatief gebed, (The Climate of Monastic Prayer) Meinema, Zoetermeer, 2015 (herdruk).
Thomas MERTON, Levend brood, (Living Bread), Brugge, 1957.
Thomas MERTON, Louteringsberg, (The Seven Storey Mountain), Ten Have Baarn, 2001 (herdruk).
Thomas MERTON, Oplettende toeschouwer, (Conjectures of a Guilty Bystander), Brugge, 1969. Thomas MERTON, Overdenkingen in eenzaamheid. Eindhoven (Thoughts in Solitude) 2019
Thomas MERTON, Overpeinzingen van een Christen, (Life and Holiness), Utrecht, 1965.
Thomas MERTON, De roep der wonden, (What are these Wounds?), Bussum, 1952.
Thomas MERTON, Het stille leven, (Silent Life), Brugge, 1958.
Thomas MERTON, Ter overweging, (Seeds of Contemplation), Utrecht-Antwerpen, 1952.
Thomas MERTON, Uw naaste als uzelf, (No Man is an Island), Utrecht, 1956.
Thomas MERTON, Van ballingschap en overwinning, (Exile Ends in Glory), Utrecht, 1950.
Thomas MERTON, De wateren van Siloë, (The Waters of Siloe), Utrecht-Brussel, 1950.
Thomas MERTON, De weg van Tsjwang-Tze, (The Way of Chuang Tzu), Bilthoven, 1972.
Thomas MERTON, Vrede in het na-christelijk tijdperk (Peace in the Post-Christian Era). Damon, Eindhoven 2022
Thomas MERTON, We zijn al één. Woorden voor elke dag van het jaar. Heeswijk Dinther 2018 Thomas MERTON, Wijsheid uit de woestijn, (Wisdom of the Desert), Haarlem-Averbode, 1979.
Thomas MERTON, Zaden van contemplatie, (New Seeds of Contemplation), Budel 2015.
Thomas MERTON, Zen en de gretige vogels, (Zen and the Birds of Appetite), Damon Eindhoven 2021.
Jim FOREST, Leven met wijsheid. Een biografie van Thomas Merton. Damon, Eindhoven 2018

 

[print-me]