Ribât es-salâm

VOORSTELLEN VAN DE RIBÂT ES-SALÂM OM EEN VERLANGEN NAAR VERBONDENHEID VANDAAG CONTCREET TE MAKEN

1. Laten we dag in dag uit aan het thema denken dat we kiezen om van de ene ontmoeting tot de andere onze band van vrede (Ribât es-Salâm) te zijn, in gebed, dienstbaarheid en wederzijdse trouw.
2. Laten we toelaten dat de ander ons door zijn bestaan raakt, ontwricht, verrijkt; laten we naar hem luisteren, laten we zoeken hoe we zijn religieuze traditie, zoals hij ze tot uitdrukking brengt, beter kunnen begrijpen en hoe we die traditie, zoals hij ze beleeft, kunnen eerbiedigen.
3. Laten we open blijven voor alles waardoor we op de weg van het geloof elkaar nabij zijn, samen hopend op de eenheid die God voor onze verschillen belooft. Laten we ons voor deze houding bekleden met zijn geduld.
4. Laten we er in deze geest zorg voor dragen dat gebedsgroepen (hoe bescheiden ook), waar oprechte en welwillende mensen elkaar ontmoeten, worden aangemoedigd.
5. Laten we in onze dagelijkse relaties openlijk partij kiezen voor de liefde, de vergeving en de verbondenheid, tegen de haat, de wraak en het geweld, die ons momenteel allen raken. Laten we op deze manier intreden in de houding van de God van tederheid en barmhartigheid, die met iedere lijdende mens is.
6. Laten we geloven in de gave van vrede die ieder mens in zich draagt, voor zichzelf, voor de ander, voor heel de wereld. Laten we haar leren zien doorheen alle uiterlijke schijn. Dat ze voor ons een bron van vreugde mag zijn, van vertrouwen en van volharding in de band die ons samenhoudt.

Uit: Een Band van Vrede. Monniken in Algerije, blz. 45-46.

[print-me]