Inhoud Contactblad 2008 tot heden

Jaargang 37 – Nr. 1 maart 2023
1 Editoriaal: Salut, Germain!. Jan Glorieux
4 In de vastentijd: wijsheid uit de woestijn (1)
5 In herinnering aan Merton. Een rondetafelgesprek (deel 3)
18 In de vastentijd: wijsheid uit de woestijn (2)
19 Thomas Merton. Het profestischw aspect van onze roeping (vervolg)
28 Willy Eurlings. Merton in de leer bij Gandhi
38 In de vastentijd: wijsheid uit de woestijn (3)
39 Dirk Doms. In Memoriam Rosemary Radford Ruether
46 Thomas Merton. Pasen: het feest van de alles overwinnende liefde.

Jaargang 37 – Nr. 2 juni 2023
1 Editoriaal: Sec, wollig of essentieel?. Jan Glorieux
5 b. Lode van Hecke OCSO. Contemplatie en actie (deel 2)
19 Susan McCaslin. De monnik en de feministe
46 Chris Beuker en Jan Glorieux. Een nieuw-oud klooster op Schiermonnikoog

Jaargang 37 – Nr. 3 september 2023
1 Editoriaal: Heilig, te heilig? Jan Glorieux
5 Willy Eurlings. De mens achter de monnik. Fragmenten van een nieuwe vertaling
14 David Scott. Ibn Abad Woke Early (11 september 2001)
18 Dirk Doms. Aantekeningen bij ‘Ibn Abad Woke Early’. In memoriam David Scott
23 Gordon Oyer. Wandelen in het geheiligde gebied van Herman de heremiet.
47 In memoriam Fred van Iersel

Jaargang 37 – Nr. 4 december 2023
1 Editoriaal: Openheid in betrokkenheid. Jan Glorieux
4 Willy Eurlings. Als je het over vrede hebt: wees kritisch
10 Thomas Merton. Gebed: het antwoord van een schepsel. Een conferentie voor novicen
24 Thomas Merton. Carol / Kerstlied. ‘Kerstlichtjes’ van Merton voor de ‘ongetelde kinderen van de slechte tijden’
27 Willy Eurlings. Van wereldburger tot kluizenaar. Thomas Merton op zoek naar zijn roeping
47 In memoriam Thelma Neijzen-Scheffel

Jaargang 36 – Nr. 1 maart 2022
1 Editoriaal: “… Voor een wereld in verandering”. Jan Glorieux
5 In de vastentijd: wijsheid uit de woestijn (1)
6 “Voor tijden van oorlog”. De eerste brieven tussen Jim Forest en Thomas Merton
15 Jim Forest en zijn mentor Thomas Merton. Willy Eurlings
31 De Russisch-Orthodoxe parochie van Amsterdam en de invasie in Oekraïne
34 Zelfverbranding als protest tegen oorlog. Nog uit de correspondentie tussen Jim Forest en Thomas Merton
38 In de vastentijd: wijsheid uit de woestijn (2)
39 “Met een diepe, aandachtige ademhaling…”. Bij het overijden van Thich Nhat Hanh
41 In de vastentijd: wijsheid uit de woestijn (3)
43 Dom Bernardus nieuwe generaal-abt
52 Thich Nhat Hanh. Levende Boeddha, levende Christus.

Jaargang 36 – Nr. 2 juni 2022
1 Editoriaal: Pinksteren, ook in dit tijdsgewricht. Jan Glorieux
4 De briefwisseling tussen Thomas Merton en Thich Nhat Hanh
13 Levensverhaal van Thich Nhat Hanh
25 Gregory Hillis. In herinnering aan Thich Nhat Hanh, de boeddhistische monnik die Thomas Merton een broeder noemde.
29 Thomas Merton. Nhat Hanh is mijn broeder
33 Jim Forest. Toen Amerika Thich Nhat Hanh ontmoette
47 Thomas Merton. De tijd van het einde is de tijd van geen plaats

Jaargang 36 – Nr. 3 september 2022
1 Editoriaal: Neo-. Jan Glorieux
6  Thomas Merton. Het profetische aspect van onze roeping
15 In herinnering aan Merton. Een rondetafelgesprek (deel 1)
31 Daniel P. Horran ofm. Waarom zou je je vandaag de dag nog bezig houden met Thomas Merton?
37 Thomas Merton. Vrede in het na-christelijk tijdperk: enkele fragmenten
42 Jan Veulemans. Thomas

Jaargang 36 – Nr. 4 december 2022
1 Editoriaal: IJl, heilig en veilig. Jan Glorieux
6 Thomas Merton. Als God mens is geworden
7 In herinnering aan Merton. Een rondetafelgesprek (deel 2)
20 Thomas Merton. De christen als vredestichter
23 b. Lode Van Hecke OCSO Contemplatie en actie (deel 1)
39 In memoriam Frans Van Gerven

Jaargang 35 – Nr. 1 maart 2021
1 Editoriaal: Essentieel, niet-esssentieel. Jan Glorieux
5 Thomas Merton “Wij roemen het kruis”
7 In de vastentijd: wijsheid uit de woestijn (1)
8 Daniel P. Horan ofm. Digital Natives en het digitale zelf
29 In de vastentijd: wijsheid uit de woestijn (2)
30 James T. Keane. Afscheid van Lawrence Ferlinghetti
38 Paul Wilkes. Interview met dichter en politiek activist Lawrence Ferlinghetti
49 In de vastentijd: wijsheid uit de woestijn (3)
52 Jan Glorieux. Chris Beuker onderzocht Etty Hillesums verwevenheid met het communisme
56 Eyes of Compassion: een boek over Thich Nhat Hanh
58 In memoriam Ivo de Cock

Jaargang 35 – Nr. 2 juni 2021
1 Editoriaal: O benauwende beelden. Jan Glorieux
4 Daniel P. Horan ofm. Digital Natives en het digitale zelf  (deel 2)
28 Dominique Brulé De invloed van Saint-Antonin en Montauban op het leven van Thomas Merton
40 James Finley. Verbindend bewustzijn. Bespiegeling over Mertons bekendste gebed
47 Peter Ellis. ‘Oakham, Oakham!’
Jaargang 35 – Nr. 3 september 2021
1 Editoriaal: Anoniem & ongezien. Jan Glorieux
7 Thomas Merton. De schoonheid en het licht van Sophia; fragment uit een brief aan Victor Hammer
9 Peter Nissen. Thomas Merton en Thomas a Kempis
11 Thomas Merton. Geloof en ongeloof; brief aan Katharine Champney
17 Peter Nissen. Thomas Merton en Pieter van der Meer de Walcheren
21 Thomas Merton. Gebed en het actieve leven
37 International Thomas Merton Award voor Willy Eurlings
39 Een nieuwe Mertonvertaling: Zen en de gretige volgels

Jaargang 35 – Nr. 4 december 2021
1 Editoriaal: Kathedraaldenken. Jan Glorieux
4 Thomas Merton Als ik mijn katholiek-zijn bevestig…
5 Thomas Merton en de islam. Uit de brieven aan Abdul Aziz
19 Onze koloniale kijk op oosterse spiritualiteit. Jonas Slaats in gesprek met Paul van de Velde
31 In memoriam Emilio Platti
41 In memoriam fr. Jean-Pierre Schumacher ocso, de laatste monnik van Tibhirine

Jaargang 34 – Nr. 1 maart 2020
1 Editoriaal: “Krimpen zonder kramp”. Jan Glorieux
4 In de vastentijd: wijsheid uit de woestijn (1)
5 John Eudes Bamberger ocso, Merton de Monnik
22 Bisschop Lode van Hecke, Uit het dankwoord bij de bisschopswijding
23 In de vastentijd: wijsheid uit de woestijn (2)
24 Ernesto Cardenal, Cantiga 4
26 Dirk Doms, In Memoriam Ernesto Cardenal
29 In de vastentijd: wijsheid uit de woestijn (3)
30 Jim Forest. “Heer, maak dat ik zien kan” (Mc 10.51)
37 Thomas Merton, Een vijand van de staat
47 Dom Bernardo Oliveira ocso, De verrezen Christus die in ons leeft en handelt.

Jaargang 34 – Nr. 2 juni 2020
1 Editoriaal: “De treurwilg van de nieuwe oma”. Jan Glorieux
4 Thomas Merton, Bespiegelingen van een schuldige toeschouwer
7 Dirk Doms, Leer ons zo onze dagen te tellen… Woord vooraf bij Mertons Bidden met de psalmen.
10 Thomas Merton, Bidden met de psalmen (1)
22 Thomas Merton, To a Severe Nun
26 Dirk Doms “… en dat jij, vooral jij, zwak bent”. Bij het gedicht ‘Aan een strenge non’
30 Willy Eurlings, Thomas Merton, zielenherder voor vredestichters
36 Zr. Elisabeth Dinnissen ocso. Een veranderend Godsbeeld.

Jaargang 34 – Nr. 3 september 2020
1 Editoriaal: Wijwater. Jan Glorieux
7 Thomas Merton, Bespiegelingen van een schuldige toeschouwer. Een nieuwe vertaling van Conjectures of a Guilty Bystander
9 Thomas Merton, Bidden met de psalmen (2)
20 Thomas Merton, Birdcage Walk
24 Dirk Doms, Merton, de vogelaar. Commentaar bij het gedicht ‘Birdcage Walk’
28 Bernardette McNary-Zak, De Consideratione. Een monastieke vorm van geweldloosheid
44 James Cronin, Een beknopte historische schets van de SCLC
48 Jan Glorieux, Spiritueel bewogen, actief geëngageerd. Boekbespreking: Voeten in Brazilaanse aarde

Jaargang 34 – Nr. 4 december 2020
1 Editoriaal: Kluizen en kluizenaars. Jan Glorieux
5 Thomas Merton, Hij komt om dit geheim te openbare: “dat alles goed zal komen”
8 Thomas Merton, Bidden met de psalmen
21 Roger Burggrave, Dominiek Lootens, Janina Boruta, De vergeten tranen van Kerstmis. Pleidooi voor een herwaardering van de ‘onnozele’ / onschuldige kinderen
36 Thomas Merton The Reader
41 Rowan Williams, Niet belangrijk zijn: Thomas Merton en Karl Barth
58 Thomas Merton, Vrij zijn om helemaal te vertrouwen op Hem alleen 

Jaargang 33 – Nr. 1 maart 2019
1 Editoriaal: Ngo, DNA en mystiek. Jan Glorieux
4 In de vastentijd: wijsheid uit de woestijn (1)
5 Laatste secretaris ven uitgever van Merton overleden
8 Sr. Mary Margaret Funk osb. Thomas Merton: an interview met br. Patrick Hart
36 Thomas Merton. “Ik heb heimwee naar Gethsemani”
39 In de vastentijd: wijsheid uit de woestijn (2)
40 Jim Forest. Thomas Merton: een voet in de wildernis, een voet in de wereld.
58 In de vastentijd: wijsheid uit de woestijn (3)
59 In memoriam: Guido van Heetvelde (1930-2019)

Jaargang 33 – Nr. 2 juni 2019
1 Editoriaal: Communicatie, competitie en communie. Jan Glorieux
3 Thomas Merton, Nachtwacht
7 Jonathan Montaldo, De christelijke, monasieke en persoonlijke filosofie van Thomas Merton
25 Thomas Merton, Mijn campagnepodium voor niet-abt en permanent oppasser van mijn huidig hondenhok
29 Bonnie Thurston, “Een samenvallen van … tegenstellingen”. Enkele overwegingen bij Thomas Mertons visie op vorming

Jaargang 33 – Nr. 3 september 2019
1 Editoriaal: Verkilling. Verstilling. Verbinding. Jan Glorieux
3 Daniel Horan ofm, Waarom zou je je vandaag de dag not bezig houden met Thomas Merton?
11 Daniel Berrigan, Een meditatie over Jezus Christus
22 Uitgelezen: Gastvrijheid is heilig, over intra-religieuze dialoog, Pierre-François de Béthune
25 Bonnie Bowman Thurston, De invloed van zen op Thomas Mertons visie op het zelf
51 In memoriam: Josine Van Dyck (1934-2019)

Jaargang 33 – Nr. 4 december 2019
1 Editoriaal: “Een vleugje zen”. Jan Glorieux
3 Luc Meeusen (samenstelling) Joan Baez: sociaal activisme en muziek
7 Thomas Merton, “Goed om jullie hier te hebben” Brief aan Joan Baez en Ira Sandperl
9 Joan Baez, “een bekommerd en moedig, creatief mens”
16 Thomas Spencer, Het gweldloos activisme van Joan Baez, Ira Sandperl en Thomas Merton
33 Thomas Merton, De klokken van Gethsemani
36 William Apel, Hoe je van mening kunt verschillen. Vredsopbouw in de interrelieuze correspondentie tussen Thomas Merton en Doña Luisa Coomaraswamy
46 Wauthier de Mahieu S.J., Mijn deur of de deur van God?
49 Thomas Merton, Leven in Hem die oneindig is.
51 In memoriam Ida Krijnen (1953-2019)

Jaargang 32 – Nr. 1 maart 2018
1 Editoriaal: Vinden – en zoeken. Jan Glorieux
6 In de vastentijd: uit de homilie van paus Franciscus op Aswoensdag
7 Thomas Keating. De wederopstanding van het contemplatieve christendom. Een interview
23 In de vastentijd: wijsheid uit de woestijn (1)
24 Thomas Merton. For my Brother: Reported Missing in Action, 1943
28 Dirk Doms. “Mijn broeders hoeder” (Gen. 4,9). Bij Mertons gedicht ‘Voor mijn Broer’
32 In de vastentijd: wijsheid uit de woestijn (2)
33 Bij de 50ste verjaardag van de moord op Martin Luther King. Uit de brieven van Thomas Merton.
41 Carol Howard Meritt. Laten we de mystici erbij betrekken.
45 In de vastentijd: wijsheid uit de woestijn (3)
47 In de vastentijd: uit de vastenboodschap van paus Franciscus

Jaargang 32 – Nr. 2 juni 2018
1 Editoriaal: Oneliners. Jan Glorieux
3 Jim Forest. Bij de presentatie van Leven met wijsheid, de Nederlandse vertaling van Living with Wisdom, gegeven op 24 maart 2018 in de abdij van Koningshoeven
16 Thomas Merton. Letters to Che: Canto Bilingue
18 Dirk Doms. Muziek van zuiver zwijgen. Bij Mertons ‘Brieven aan Che: een tweetalig canto’
25 Bernard de Give OCSO. Een conferentie over de non-dualiteit zoals die vandaag beleefd wordt doorheen de monastieke ervaring
45 Dirk Doms. Wie is Bernard de Give?
47 In memoriam: Els Van Ghelder

Jaargang 32 – Nr. 3 september 2018
1 Editoriaal: Korsele (bij droogte). Jan Glorieux
4 In memoriam Maggy Duboccage
7 Wim van Harmelen. Briefwisseling tussen Thomas Merton en Czeslaw Miłosz. Het begin
16 Thomas Merton. Macarius and the pony
20 Dirk Doms. Bij ‘Makarios en het paardje’
23 Kick Bras. Thomas Merton en Dietrich Bonhoeffer
40 Dirk Doms. Merton en pater John of the Cross in een cabriolet
43 Beatrijs van Nazareth. 750e verjaardag van haar overlijden.

Jaargang 32 – Nr. 4 december 2018
1 Editoriaal: Imposant. Jan Glorieux.
4 Thomas Merton. Advent.
5 Zaligverklaring van de 19 martelaren van Algerije.
9 Brief van de bisschoppen van Algerije.
11 De Kerk van Algerije. Politieke context van de jaren ’90.
15 De monniken van Tibhirine: getuigenissen.
21 Chris Cuomo / Thomas Merton. De universele besmetting door het fanatisme.
25 De laatste woorden van Thomas Merton.
26 Jim Forest. 50 jaar geleden: Mertons onverwachte overlijden in Bangkok.
39 Pater M. Flavian Burns. Homilie bij de requiemmis voor pater M. Louis.
42 Daniel C. Walsh. Homilie voor de begrafenismis van pater Louis Merton.

Jaargang 31 – Nr. 1 maart 2017
1 Editoriaal: Tragiek en Genade. Jan Glorieux
4 In de vastentijd: wijsheid uit de woestijn (1)
5 David Steindl Rast OSB. Herinneringen aan Thomas Mertons laatste dagen in het Westen
15 In de vastentijd: wijsheid uit de woestijn (2)
16 Thomas Merton. When in the soul of the serene disciple…
18 Dirk Doms. De gangbare vrijheid van mensen zonder visioenen.
20 In de vastentijd: wijsheid uit de woestijn (3)
21 Harold Talbott. De Jezus-lama: Thomas Merton in de Himalaya. Een interview met Harold Talbott

Jaargang 31 – Nr. 2 juni 2017
1 Editoriaal: Copycat. Jan Glorieux
4 Thomas Merton. Een interview met broeder Patrick Hart
28 Thomas Merton. St. John’s Night
29 Thomas Merton. Sint-Jansnacht
32 Dirk Doms. Het dilemma tussen anachorese en profetie. Bij Mertons gedicht ‘Sint-Jansnacht’
35 Wim van Harmelen. Thomas Merton en Boris Pasternak (deel 1)
65 In memoriam Pater Guust van den Eeden (1928-2017)
67 In memoriam Prof. em. Ulrich Libbrecht (1928-2017)

Jaargang 31 – Nr. 3 september 2017
1 Editoriaal: Punt. Jan Glorieux
3 Aelred van Rievaulx. Open voor allen uw hart
5 Thomas Merton. De waarheid beamen in de ander
9 Angelo Jesus Canta. Wat Thomas Merton zou zeggen over de oorlog met Noord-Korea
13 Marianne van Waterschoot. “Ik ga voor radicaliteit, voor een onvoorwaardelijk engagement”. Gesprek met Thomas Quartier osb
20 Thomas Merton. The Quickening of St. John the Baptist. On the Contemplative Vocation
26 Dirk Doms. Bij ‘Het opspringen van Johannes de Doper’
32 Wim van Harmelen. Thomas Merton en Boris Pasternak (deel 2)
58 In memoriams
Jaargang 31 – Nr. 4 december 2017

1 Editoriaal: Uittocht & Inkeer. Jan Glorieux
3 Thomas Merton. Het adventsmysterie
5 Jim Forest. De band tussen Thomas Merton en Dorothy Day
28 Madeleine Delbrêl. Prière à la Ravie / Gebed tot de zeer Opgewekte Vrouw
30 Dirk Doms. Bij het ‘Gebed tot de zeer Opgewekte Vrouw
33 Thomas Petriano. Een monnik, een rabbijn en een kardinaal en het ontstaan van Nostra Aetate
51 50ste verjaardag overlijden Thomas Merton
52 Guerric van Igny. Eerste preek bij de Geboorte van de Heer

Jaargang 30 – Nr. 1 maart 2016
1 Editoriaal: Verrijzenis vieren. Jan Glorieux
3 Luc Meeusen / Jo Vossen. In memoriam Bob Kerkhofs
10 In de vastentijd: wijsheid uit de woestijn (1)
11 Thomas Merton. Barmhartigheid
13 In de vastentijd: wijsheid uit de woestijn (2)
14 Thomas Merton. Brie aan een onschuldige toeschouwer
21 In de vastentijd: wijsheid uit de woestijn (3)
22 Thomas Merton. Loslaten
28 Thomas Merton. Pasen: het nieuwe leven
33 In memoriam Jeanne Domen-Mol

Jaargang 30 – Nr. 2 juni 2016
1 Editoriaal: Non-verbaal. Jan Glorieux
4 Jo Vossen. In memoriam Guus Franken
7 Erik Borgman. De betekenis van de werkelijkheid. Herinnering aan Daniel Berrigan
12 Thomas Merton. De blindheid en passiviteit van de christenen. Brief aan Daniel Berrigan
16 Thomas Merton. Ths Moslems’ Angel of Death (Algeria 1961)
20 Dirk Doms Het einde van de problemen? Bij: ‘De Engel des Doods bij de moslims’
24 Jim Forest. De brief van Thomas Merton aan een jonge activist
34 Benoît Standaert osb. Merton (her)lezen

Jaargang 30 – Nr. 3 september 2016
1 Editoriaal: Rauw & Lauw. Jan Glorieux
4 Wim van Harmelen. Hagia Sophia, een lezing
22 Thomas Merton. Lubnan
25 Dirk Doms. Hemelwaarts in een wagen van vuur. Aantekeningen bij ‘Lubnan’
32 Bonny Thurston. Ontwaken uit een droom van afgescheidenheid. Thomas Mertons principes van de interreligieuze dialoog.

Jaargang 30 – Nr. 4 december 2016
1 Editoriaal: Weten in openheid. Jan Glorieux
4 Thomas Merton. Verontschuldigingen aan een ongelovige
14 Thomas Merton. The Night of Destiny / De nacht van de beslissing
18 Dirk Doms. Sterren in de ‘Nacht van de beslissing’
21 David Steindl Rast osb. Een interview: Vertrouwen in het leven.
42 Dirk Doms. De zalige Charles de Foucauld en Thomas Merton
48 Johannes Schiettecatte ocd. Merton (her)lezen: De Weg van Zhuangzi

Jaargang 29 – Nr. 1 maart 2015
1 Editoriaal: Zaaien. Jan Glorieux
3 In de vastentijd: wijsheid uit de woestijn (1)
4 Thomas Merton. Slowly Slowly
6 Dirk Doms. Bij ‘Langzaam, Langzaam’
9 Dom Bernardus Peeters ocso. Uw ogen zijn als duiven! Conferentie op de 100ste geboorteverjaardag van Thomas Merton
22 In de vastentijd: wijsheid uit de woestijn (2)
23 Willy Eurlings. Tussen traditie en revolutie. Conferentie op de 100ste geboorteverjaardag van Thomas Merton
40 Thomas Merton. The Vine
42 Erlinda G. Paguio. God kennen vanuit ervaring: Thomas Merton en het boek Job
45 In de vastentijd: wijsheid uit de woestijn (3)

Jaargang 29 – Nr. 2 juni 2015
1 Editoriaal: Ver-, ont- en bevreemden. Jan Glorieux
3 Willy Eurlings. Wat vond Thomas Merton van zijn eigen boeken?
10 Thomas Merton. Hymn of Not Much Praise for New York City
14 Dirk Doms. Koningin onder de steden der aarde: New York!
16 Wim van Harmelen. Thomas Merton en Sophia (deel 1)
32 Dom Gregory Collins OSB. Benedictijn zijn in het Heilige Land, zes principes vna het monastieke leven in de abdij Dormitio en de priorij Tagbha
46 Michael Plekon. Genade op genade

Jaargang 29 – Nr. 3 september 2015
1 Editoriaal: Een spin in mijn bad. Jan Glorieux
4 Radicaal leven als christen. Brieven van Thomas Merton aan Catherine de Hueck Doherty en Dorothy Day
14 Wim van Harmelen. Thomas Merton en Sophia (deel 2)
28 Thomas Merton. Le Secret – Een zwerm vogeltjes
38 Bij de vijftigste verjaardag van Nostra Aetate. Mertons appèl aan het Concilie
48 Christopher Pramuk. Zijn waar het Evangelie ons roept.

Jaargang 29 – Nr. 4 december 2015
1 Editoriaal: Stil. Jan Glorieux
4 Thomas Merton. Advent: de aanwezigheid van Christus vieren
5 Paus Franciscus over Dorothy Day en Thomas Merton, toespraak tot het Amerikaanse Congres, 24 september 2015
12 Thomas Merton. Carol
14 Brenda Fitch Fairaday. Thomas Mertons profetische stem, Merton, Heschel en Vaticanum II
34 Jonathan Montaldo. Een barmhartige transpiratie

Jaargang 28 – Nr. 1 maart 2014
1 Editoriaal: Zaden van…. Jan Glorieux
3 Willy Eurlings. Dank aan Francis Cardyn
4 Thomas Merton. In de vastentijd: wijsheid uit de woestijn
5 Jim Walker “Misschien worden eenzaten gemaakt door strenge moeders”. Bespiegelingen over de kindertijd van Thomas Merton, met een bijzondere nadruk op zijn relatie met zijn moeder
19 In de Vastentijd: wijsheid uit het zenboeddhisme
21 Bernardus van Clairvaux. De symbolische plaats van de broeder in de marge. Preek 2 voor Palmzondag – ingeleid en becommentarieerd door p. Bernard Joseph Samain ocso, monnik van de abdij van Orval
29 In memoriam zuster Minke de Vries.
32 In memoriam Anneke Aghina-Jansen

Jaargang 28 – Nr. 2 juni 2014
1 Editoriaal: Relevant- of revelerend. Jan Glorieux
3 Thomas Merton. Een beetje “mijn paus” Thomas Merton over paus Johannes XXIII
7 Robert Lax. Een zekerheid van tred
9 Br. Timothy Radcliffe O.P. De Troon van God. Een conferentie voor het congres van abten. Sant’Anselmo september 2000
29 Thomas Merton. Een gebed tot God de Vader op de Vigilie van Pinksteren
32 Bernardus van Clairvaux. Het trinitarische epos van ons heil. Preek 2 voor het feest van Pinksteren – Ingeleid en becommentariee door p. Joseph Samain ocso, monnik van de abdij van Orval
43 Frans van Gerven. Een stille meditatie. Boek bij de 60ste verjaardag van kunstenaar Bernard Sercu.

Jaargang 28 – Nr. 3 september 2014
1 Editoriaal: Leren. Jan Glorieux
4 Thomas Merton. Een zomer met William Blake. Brief van Thomas Merton aan Bob Lax
10 Thomas del Prete. De contemplatief als leraar: leren van Thomas Merton
22 Thomas Merton. Aubade – Harlem
24 Dirk Doms. Bij “Aubade – Harlem”: de ochtendhulde van een jonge zoeker aan zijn nieuwe moeder
32 Thea van Dam. Thomas Mertons tocht met William Blake.
45 Jan Glorieux. Een nieuw klooster in Jorwert? Klooster en kerk als warme ruimte

Jaargang 28 – Nr. 4 december 2014
1 Editoriaal: Doorheen. Jan Glorieux
3 Willy Eurlings. Honder jaar Thomas Merton. Feestelijke viering met presentatie nieuwe vertaling
9 Thomas Merton. Een eenvoudiger, meer ‘open’ type van monastiek leven. Brief aan Catherine de Hueck Doherty
13 Guus Franken. Bronnen in het leven van een Mensen-Mens. Lezing Mertonweekend Drongen, 19 oktober 2014
20 Dirk Doms. λογος απο σιγης προελθων
22 Gregory K. Hillis Paus Franciscus op de hoek van 4th and Walnut
28 Thomas Merton. A Christmas Card

30 Thomas Merton, Een kerstbrief aan Ernesto Cardenal
33 Richard Fournier. De gastvrije kluis, waar het hart van God, zelf, wereld en anderen elkaar ontmoeten.
45 Wim van Harmelen. Terugblik op een Mertonweekend

Jaargang 27 – Nr. 1 maart 2013
1 Editoriaal: Schuld en genade. Jan Glorieux
3 Roger Lipsey. Thomas Mertons late geschriften over contemplatie (deel 1).
22 Thomas Merton Theory of Prayter / Theorie van het gebed
27 Dirk Doms. Het onderzeese leven bij Mertons ‘Theorie van het gebed’
33 Tim Peeters. Camaldulenzen vieren milleniumfeest ‘Duizend jaar als één dag’
46 Merton (her)lezen. Conjectures of a guilty bystander / Oplettende toeschouwer. Jan Glorieux

Jaargang 27 – Nr. 2 juni 2013
1 Editoriaal: De plaats van kloosters. Jan Glorieux
3 Roger Lipsey. Thomas Mertons late geschriften over contemplatie (deel 2).
27 Constant Broos: Roeping en mysterie
46 Eric Anglada. De steden van de doden. Thomas Merton en de crisis van de stedelijke beschaving
46 Merton (her)lezen. Thoughts in solitude. Willy Eurlings

Jaargang 27 – Nr. 3 september 2013
1 Editoriaal: Ruimte van mogen. Jan Glorieux
3 Dom Armand Veilleux ocso. De ervaring van trappisten gisteren en vandaag. Verantwoordelijkheid van de monniken voor de wereld.
20 Thomas Merton. In memory of the Spanish poet Federico García Lorca
21 Thomas Merton. Ter nagedachtenis van de Spaanse dichter Federico García Lorca. vertaling: Dirk Doms
23 Dirk Doms. Bij “Ter nagedachtenis van de Spaanse dichter Federico García Lorca”
26 Dirk Doms. Over Merton, Hannah Arendt en Adolf Eichmann
28 J.S. Porter. Thomas Merton als publiek intellectueel.
43 Een nieuwe bloemlezing van Ernesto Cardenal. Poëtische wegen naar een kritische spiritualiteit

Jaargang 27 – Nr. 4 december 2013
1 Editoriaal: Eerbied en verontwaardiging Jan Glorieux
3 Thomas Merton. Adventsmeditatie
5 Thomas Merton. De heilige Robertus van Molesme (1028-1111)
10 Thomas Merton. The Blessed Virgin Mary Compared to a Window. De Gezegende Maagd Maria met een Venster Vergeleken
17 Luc Vankrunkelsven. Voeding verknipt
25 Bernardus van Clairvaux. De middelste komst, een gebueren van het Woord.
33 Guus en Maud Franken-Spée. Nuns on the Bus. Een ontmoeting met sister Simone Campbell


Jaargang 26 – Nr. 1 maart 2012

1 Editoriaal: Van luxe naar overvloed. Jan Glorieux
3 In een donkere nacht . Thomas Merton. Vertaling: Dirk Doms
5 Frère Luc, monnik en martelaar van Tibhirine. De transparatie van het absolute. Thomas Georgeon ocso. Vertaling: Dirk Doms
39 Merton herlezen: The Sign of Jonas. Guus Franken.


Jaargang 26 – Nr. 2 juni 2012

1 Editoriaal: Grondtoon. Grondtonen. Jan Glorieux
3 De droom van Karl Barth. Thomas Merton. Vertaling: Dirk Doms
5 Thomas Merton: overdenkingen over de manier van bidden. John Eudes Bamberger ocso. Vertaling: Willy Eurlings
37 Merton herlezen: The Wisdom of the desert / Wijsheid uit de woestijn. Willy Eurlings
41 In memoriam: William H. Shannon, uitgever van Mertons brieven
43 Stichting Thomas Mertonvrienden van de Lage Landen opgerichtJaargang 26 – Nr. 3 september 2012
1 Editoriaal: Een andere wereld. Jan Glorieux
3 Aankondiging Mertonweekend 2012
5 Thomas Merton: Onmogelijk om te stoppen met schrijven. Dagboekfragment. Inleiding en vertaling Wily Eurlings
9 Een zijn in de verborgen grond van liefde. Brief van Thomas Merton aan Amiya Chakravarti. Vertaling: Luc Meeusen en Willy Eurlings
12 Thomas Merton: A Round and a Hope for Smithgirls
13 Thomas Merton: Een Rondeel en een Toeverlaat voor Smithgirls. Vertaling: Dirk Doms
14 Dirk Doms: Een protestlied voor bloemenkinderen met strenge vaders
16 Thomas merton: Eenzaamheid is geen afgescheiden zijn. Vertaling: Luc Meeusen
21 Uitspraak vaneen woestijnvader
22 Frederick Smock: De reis van de monnik / dichter naar de stilte. Vertaling: Luc Meeusen
25 Brief van Thomas Merton aan sr. Thérèse Lentfoehr. “Ik houd ervan een kluizenaar te zijn”. Vertaling: Luc Meeusen
29 Merton (her)lezen: Raids on the Unspeakable. Dirk Doms


Jaargang 26 – Nr. 4 december 2012

1 Editoriaal: Woestijn & ontheemding. Jan Glorieux
3 Brief van Thomas Merton aan sr. Thérèse Lentfoehr. “Kerstmis: e revloutie die alles op zijn kop heeft gezet. Vertaling: Luc Meeusen
7 P. Johannes Schiettecatte o.carm. Liefdevolle aandacht bij Thomas Merton
19 Mertons “Louisville ervaring. Overweldigd door het besef dat ik van al die mensen hield”. Vertaling: Dirk Doms
23 Dominiek Lootens: Thomas Merton: gemeenschap in de marge. Monnik zijn in de pastorale zorg voor ouderen
31 Paul de Roy: Terugblik op het Mertonweekend 2012 in Westmalle. Het gbed van het hart. Intermystiek bij Thomas Merton
35 P. Johannes Schiettecatte o.carm. Homilie eucharistieviering Mertonvrienden Westmalle. “Geef dat ik zien kan… Jezus heb medelijden met mij”
38 Jan Glorieux: Het Onuitspreklijke achter de moord op JFK – en bij ons
21 Merton (her)lezen: The Climate of Monastic Prayer / Contemplatief gebed. Willy Eurlings

 

Jaargang 25 – Nr. 1 maart 2011
1 Editioriaal: Vanuit de stilte samen zoeken. Jan Glorieux
3 Verdere briefwisseling tussen Thomas Merton en Daisetz T. Suzuki. Vertaling: Luc Meeusen
7 Brief van Dom André Louf aan Thomas Merton “… Hoe ik in mijn hart uw bekommernissen deel” Vertaling: Luc Meeusen
13 In memoriam Father Matthew Kelty ocso 1915-2011. Luc Meeusen
15 Enkele herinneringen aan Thomas Merton. Matthew Kelty ocso. Vertaling: Luc Meeusen
27 In memoriam A.M. (Donald) Allchin 1930-2010. Dirk Doms
28 Homilie voor Canon Arthur McDonald Allchin. Rowan Williams, Aartsbisschop van Canterbury. Vertaling: Dirk Doms
34 Thomas Merton: blijvende infpiratie voor interrelieuze dialoog. Conferentie- en ontmoetingsdag van de Mertonvrienden, met Johannes Schiettecatte, karmeliet, op 21 mei 2011. Jeugdverblijfscentrum Heibrand in Westmalle.

Jaargang 25 – Nr. 2 Juni 2011
1 Editioriaal: Oliefantenpaden en (on)gebaande wegen. Jan Glorieux
3 Christelijke monnik en zenboeddhist: Thomas Mertons ontmoeting met Daisetz Suzuki. Vertaling: Luc Meeusen
17 De laatste monnik van Thibhirine getuigt: “Wat wij samen hebben beleefd, was een dankgebed”. Vertaling en aantekeningen: Dirk Doms
30 Paper Cranes. Thomas Merton
31 Papieren kraanvogels. Thomas Merton. Vertaling: Dirk Doms
35 Enkele herinneringen aan Thomas Merton (deel 2) Matthew Kelty ocso. Vertaling: Luc Meeusen

Jaargang 25 – Nr. 3 september 2011
1 Editioriaal: Over mensen en hun goden.Jan Glorieux
3 Merton, Massignon en de uitdaging van de islam. Sidney H. Griffith. Vertaling: Willy Eurlings
25 Fragmenten uit Mertons briefwisseling met Louis Massignon. Vertaling en toelichting: Dirk Doms
33 Brif van Thomas Merton aan Abdul Aziz. Vergalint: Luc Meeusen
37 Beschouwingen van dom Armand Veilleux ocso op de vijfde internationale bijeenkomst van Cisterciënzerleken in Dubuque (VS), mei 2011. Christiane Dumez
40 Visitatiekaart communiteit van Notre-Dame de l’Atlas (Fes 20-28 november 1995-Tibhirine 12-19 januari 1996). Dom Armand Veilleux. Vertaling: Luc Meeusen
48 Een cisterciënzerklooster in de wereld van de Islam? Notre-Dame de l’Atlas in Marokko. Etienne d’Escrivan. Vertaling: Luc Meeusen

Jaargang 25 – Nr. 4 december 2011
1 Editioriaal: Common Ground, gedeelde grond. Jan Glorieux
3 “Laat ons in geloof en vertrouwen doorgaan…” Brief van Thomas Merton aan Abdul Aziz. Vertaling: Jan Glorieux
7 Koran: de opening
8 Islamitische levenservaring en zelfontplooiing. Emilio Platti
17 Het martelaarschap volgens Christian de Chergé. Bijdrage aan een christelijke theologie van het martelaarschap. Christian Salenson. Vertaling: Dirk Doms en Luc Meeusen
32 “Aan de keizer wat van de keizer is” (Mt, 22:15-21) Homelie Mertonweekend Orval. P. Bernard Joseph. Vertaling: Luc Meeusen
35 Twee impressies van het Mertonweekend in Orval, 14-16 oktober 2011. Paul de Roy, Ronny Steyaert
42 Merton (her)lezen. Louteringsberg. Willy Eurlings

 

Jaargang 24 – Nr. 1 maart 2010

2 Editioriaal: Vanuit de stilte samen zoeken. Jan Glorieux
3 In de vastentijd: wijsheid uit de woestijn. Thomas Merton
4 Vier haltes op de pelgrimsweg naar Pasen. Thomas Merton. . Samenstelling en vertaling Dirk Doms
7 Getuigen van God vanuit de diepten van onze nacht. Dom Bernardo Olivera ocso. Bewerking: Jan Glorieux
25 Bij het overlijden van pater Charles Dumont ocso (1918-2009)
27 Kapitteltoespraak van Dom Armand Veilleux ocso
32 Uit de brieven van Thomas Merton aan Charles Dumont. Inleiding, vertaling en aantekeningen: Luc Meeusen
36 A quatre-vingts ans
37 Bij mijn tachtigste verjaardag. Charles Dumont ocso (1918-2009). Vertaling: Luc Meeusen


Jaargang 24 – Nr. 2 juni 2010

1 Editioriaal: Gods geheim, bodem van ons bestaan. Jan Glorieux
5 ‘’Het is de taak van de kerk te dienen’’ Thomas Merton
8 Uit het leven van Thomas Merton. Stan Broos
20 Song of our Lady of Cobre. Thomas Merton
21 Lied voor Onze-Lieve-Vrouw van Cobre. Thomas Merton. Vertaling: Dirk Doms
22 La comparsa en Oriente. Thomas Merton
23 La comparsa en Oriente. Thomas Merton. Vertaling: Dirk Doms
26 Met Merton op bedevaart naar De caridad del Cobre. Dirk Doms
30 Het inzicht. James Finley. Vertaling: Jan Glorieux
39 Nu bij het aanbreken van de dageraad. David Steindl Rast osb. Vertaling: Jan Glorieux
45 In memoriam Edward Buysse

Jaargang 24 – Nr. 3 september 2010
1 Editoriaal: Breken, openbreken. Jan Glorieux
3 Christelijke monnik en zenboeddhist: De eerste briefwisseling tussen Thomas Merton en Daisetz T. Suzuki. Vertaling: Luc Meeusen
19 Uit het leven van Thomas Merton. (vervolg) Stan Broos
28 Kandy Express. Thomas Merton. Vertaling: Dirk Doms
35 Kandy Express, de trein is altijd een beetje reizen: Dirk Doms
39 Nu bij het aanbreken van de dageraad (vervolg). David Steindl Rast osb. Vertaling: Jan Glorieux
49 “The Night Spirit and the Dawn Air” 8ste Thomas Merton Societey Conferentie. Oakham School. 9-11 april 2010. Guus en Maus Franken-Spee
55 “De plek gevonden die God voor mij bestemd heeft” Brief van Merton aan Dom André Louf. Vertaling: Luc Meeusen62 In memoriam Frans Fransaer (1934-2010). Dirk Doms

Jaargang 24 – Nr. 4 december 2010
1 Editoriaal: …en vooral luisteren. Jan Glorieux
3 De “Liefde der vriendschap” Brief aan Jeanne Burdick. Thomas Merton. Inleiding en vertaling: Luc Meeusen
6 Verdere briefwisseling tussen Thomas Merton en Daisetz T. Suzuki. Vertaling: Luc Meeusen
19 Thomas Merton: monnik en contemplatief. John Eudes Bamberger ocso. Vertaling: Willy Eurlings
41 Krishna-Hymnen. Thomas Merton. Vertaling: Dirk Doms.
45 Veel geloofsovertuigingen, Eén waarheid. Tenzin Gyatso. Vertaling: Dirk Doms
49 Top-weer, top-locatie, top-weekend. Maud Franken
51 De nieuwe monnik. Raimundo Panikkar. Inleiding en vertaling: Jan Glorieux

Jaargang 23 – Nr. 1 maart 2009
1 Editoriaal. Jan Glorieux
3 Voorbij Akèdia. Tekst van de conferentie van zuster Lieve Vandevyvere ocso op Mertonweekend in Steijl
31 Visie op het monnikenwezen . Thomas Merton. Vertaling: Willy Eurlings
35 Ontmoetingen met Lax. Steve Georgiou . Vertaling: Frans Fransaer
37 Herinneringen van een Mertonvriend. Dirk Doms
41 Het lied van het leven: Merton, muziek en jazz. Kenneth J. Gray . Vertaling: Jan Glorieux
50 In memoriam Harrie Domen. Luc Meeusen
51 Mededelingen

Jaargang 23 – Nr. 2 juni 2009
1 Editoriaal. Jan Glorieux
3 ‘Heeft de tijd gewonnen van de eeuwigheid?’ Tekst van de lezing die Dom Bernardus Peeters, ocso, gaf in de abdij van Koningshoeven voor de Mertonvrienden n.a.v.de herdenking van het overlijden van Thomas Merton.
17 Leven in de eenzaamheid in de schaduw van een cisterciënzerklooster. Thomas Merton . Vertaling: Stan Broos
23 ‘Zoeken naar God en bouwen aan vrede in een ontredderde wereld’. Uit het laatste boek van zuster Minke de Vries van Grandchamp. Redactie: Jan Glorieux
26 Ingezonden brief. Agnes Le Roy
28 Enkele bedenkingen—Uit het dagboek A vow of conversation van Thomas Merton. Vertaling: Stan Broos
30 0Merton over muziek en stilte. Redactie: Dirk Doms

Jaargang 23 – Nr. 3 september 2009
2 Stan Broos (1933- + 2009)
3 En dan werd het stil… – Stilte aan het Woord? Jan Glorieux
5 Afscheidswoord van onze voorzitter bij de uitvaart van Stan Broos. Jo Vossen
9 Zo klinkt Gods stem in het paradijs: Thomas Merton . Vertaling Stan Broos (+)
11 Het belang van contemplatie voor het actieve leven. Thomas Keating ocso. http://magis.creighton.edu/MediaList.php?MainCategoryID=63&MainCategory=dvd_jj&SubCategoryID=90 . Vertaling: Willy Eurlings
28/30 In the rain and the sun
29/31 In de regen en de zon. Thomas Merton . Vertaling; Dirk Doms
32 Ensemble Gospodi: muziek van de stilte.
35 Herinneringen aan Stan. Luc Meeusen
44 Informatie over Mertonvrienden en over Contactblad

Jaargang 23 – Nr. 4 november 2009
2 Editioriaal: Stil naar binnen. Jan Glorieux
3 Leven in eenzaamheid. In de schaduw van een cisterciënzer monasterium. Thomas Merton . Vertaling Dirk Doms
10 Advent. Thomas Merton . Vertaling Dirk Doms
12 De stem van een vreemdeling. Een manifest voor de eenentwintigste eeuw. James Conner ocso . Vertaling en bewerking Guus Franken
27 “Een uiterst urgente aangelegenheid voor de hele kerk” Brief aan Jean en Hildegard Goss-Mayr.
Thomas Merton . Inleiding en vertaling Luc Meeusen
33 Mijn leven met de psalmen. Alexis Werbrouck osb .
40 25ste Mertonweekend in Ter Dennen te Westmalle. Agnes Le Roy
42 Voorbeden uit de vesperdienst ter nagedachtenis van Stan Broos (+) Ter Dennen Westmalle op 10 november 2009

Jaargang 22 – Nr 1, maart 2008

1 Editoriaal, Luc Meeusen

4 Fragment uit Ben Okri, Astonishing the Gods, geciteerd in de De vruchtbare leegte. Omgaan met angst van Johan Van der Vloet

6 Akèdia: enkele observaties, Dominiek De Queecker

8 Lusteloosheid, fragment uit Christofoor Wagenaar Woestijnvaders, een speurtocht door de Vaderspreuken
11 De lusteloosheid die ons verlangen naar God aantast Dom Bernardo Olivera, abt-generaal O.C.S.O.
24 Vastengebed van Efrem de Syrier
25 Instituta 10 – De geest van lusteloosheid (akedia)Thomas Merton
38 Informatie over Mertonweekend in Zundert rond contemplatie en engagement
39 Aankondiging over het 24e Mertonweekend van 26 tot 28 september 2008 in Steyl (Nederland)
39 Fragment uit de Regel voor Monniken van Sint-Benedictus
40 Informatie over initiatieven door de Trappistinnen in Brecht
41 Akedia, fatale valkuil der kluizenaars. Uit de reeks House of solitude op http://www.hermitary.com/solitude/acedia.html
49 Innerlijke eenheid Thomas Merton
50 Abbey of Gethsemani Herinneringen (September 1987)Stan Broos

Jaargang 22 – Nr 2, juni 2008
1 Editoriaal, Luc Meeusen
3 Things in their identity; De dingen zoals ze zijn Thomas Merton
6 De lusteloosheid die ons verlangen naar God aantast (deel 2)Dom Bernardo Olivera, abt-generaal ocso
15 Angst en lusteloosheid in het monastieke leven. Een gesprek met Br. Benedikt van Overstraeten (deel 1), Dirk Doms en Luc Meeusen
28 Mijn ontmoeting met Thomas Merton, Paul M. Pearson
35 T.M.S Conference 2008 in Oakham Maud en Guus Franken-Spee
39 Een alternatieve werkwinkel om de lucht te zuiveren en om valse vrede kwijt te raken. Weekend 12-14 september in Zundert

Jaargang 22 – Nr 3, september 2008
1 Editoriaal, Luc Meeusen
5 Contemplatief gebed: hindernissen in het gebedsleven Thomas Merton
9 Angst en lusteloosheid in het monastieke leven. Een gesprek met Br. Benedikt van Overstraeten (deel 2), Dirk Doms en Luc Meeusen
23 Evragius van Pontus over akedia
24 Gelassenheit, Thomas Merton
25 Over religie—en akedia, Jan Glorieux
27 Gelatenheid vraagt om toelaten, Peter Henk Steenhuis
33 Over Guigo I en de brief over het eremitische leven, Thomas Merton
36 Over het eremitische leven, brief aan een onbekende vriend Guigo I de kartuizer
39 Brief aan dom J.B. Porion, Thomas Merton
42 Boekbespreking, Jo Vossen

Jaargang 22 – Nr 4, december 2008
1 Editoriaal, Luc Meeusen
3 Thomas Merton en de Akedia,Zr. Gertrudis van der Donck O.C.S.O.
13 “Wij lijken elkaar bijzonder goed te begrijpen” Omzendbrief uit Azie Thomas Merton
19 “Iemand die wij allen met tederheid ‘Broeder’ noemen” Brief aan Dom Flavian Burns bij de dood van Thomas Merton
25 Leven, dood en begrafenis van een vreemdeling in het kloosterparadijs, Thomas Merton
25 jaar Mertonvrienden in de Lage Landen, Stan Broos
30 In memoriam Robert Giroux, Dirk Doms
32 Thomas Mertons duurzame berg , Robert Giroux
38 Wij wachten op God, Robert Lax
40 In memoriam Els van Voorthuijsen, Zr. Gertrudis van der Donck O.C.S.O.
43 Terugblik op het 24ste Mertonweekend in Steijl Agnes Le Roy

 

[print-me]