Links

Thomas Merton was trappist en dus monnik van de orde der cisterciënzers van de strikte observantie (o.c.s.o.). U kunt hier informatie vinden over deze monastieke traditie, maar ook over het grotere verband van de monniken die leven volgens de regel van Benedictus. Daarnaast is er aandacht voor de lekenbeweging die op dit moment sterke ontwikkelingen doormaakt.