Naastenliefde

Stilzwijgen en eenzaamheid zijn waarden die deel uit maken van het ware wezen van de persoonlijkheid. Als ik de eenzaamheid van mijn medemens respecteer zal ik haar leren kennen doordat de naastenliefde die ik hem toon zijn eenzaamheid weerspiegelt in de eenzaamheid van mijn eigen ziel.

No Man Is an Island Blz. 215

Gods genade

Wanneer ik heel stil ben en het meest mezelf, is Gods genade helder en heb ik geen oog voor iets anders. Wat willen we nog meer dan in rust en vrede verwijlen in dit alles betoverende wonder van Gods genade voor ons? Ze valt stiller op dit papier dan de morgenzon en dan besef ik dat, zonder Zijn liefde, alles nutteloos is en dat ik, in Zijn liefde, alles kan bezitten, zonder iets te hebben.

Search for Solitude: Pursuing the Monk’s True Life 1996 (1952-1960) Blz.35

 

 

Gebed

Mijn gebed is vrede en strijd in stilte, aandachtig zijn en oprecht, voorbij mezelf; me begeven buiten de deur van mijzelf, niet omdat ik dat wil, maar omdat ik word geroepen en antwoord moet geven.

Dancing in the Water of Life: Seeking Peace in The Hermitage 1997 (1963-1965) Blz.224

Mededogen

In de vormeloosheid van de nacht en de stilte spreekt een woord zichzelf uit: mededogen. Het is omringd door andere woorden van minder belang: Vernietig ongerechtigheid’, ‘Was mij’, ‘Zuiver mij’… Inhoudsloze, onbelangrijke begrippen voor de wereld van handel, oorlog, politiek, cultuur enz. Begrippen waarvoor ook mensen van de kerk zich vaak weinig interesseren.

Thomas Merton Reader Blz.433