Goddelijke vrijheid

De Heilige Geest, werkelijk de stem van de goddelijke vrijheid, is als de wind ‘die blaast waar hij wil’ (Joh. 3:8). We moeten Hem vinden in onze vijand, als we Hem niet willen verliezen in onze vriend. We moeten Hem ontdekken in de heiden, willen we Hem niet verliezen in onszelf.

Collected Poems blz 384

Benedictus

Dit is zo mooi aan de regel van Benedictus en aan deze heilige: de frisheid, de vrijheid, de spontaniteit, de ruimdenkendheid, het gezond verstand en de heilzaamheid van het vroege Benedictijnse leven. Maar wanneer het klooster zich in zichzelf opsluit, door het interpreteren van interpretaties van interpretaties wordt het een ghetto.

Search for Solitude: Pursuing the Monk’s True Life 1996 (1952-1960) Blz.130