Psalmen

Ik sta op om kwart over twee in de ochtend, in het donkerste en stilste van de nacht. Een licht verschijnt, en in het licht een icoon. Er is nu in die uitgestrekte duisternis een kleine, lichtende ruimte met psalmen erin. Stil en moeiteloos groeien als planten groeien de psalmen in dit voor hen onontbeerlijke licht.

Thomas Merton Reader Blz. 433

 

 

 

Geweldloosheid

Voor de christen is de basis van de geweldloosheid de evangelische boodschap van redding voor alle mensen en het rijk Gods waartoe allen worden geroepen… De belangrijkste plaats waar die nieuwe levensstijl gedetailleerd uiteen wordt gezet, is de Bergrede (Mt. 5:3-10).

Faith and Violence blz. 7