Jim Forest

Op 13 januari 2022 is Jim Forest, 80 jaar oud, overleden in het ziekenhuis in Alkmaar, waar hij al ruim veertig jaar woonde. Zo langzamerhand wordt het aantal mensen dat Merton persoonlijk heeft gekend steeds kleiner. Jim was een van hen en zijn band met Merton was heel hecht. De biografie die hij van Merton schreef, Leven met wijsheid, getuigt daarvan.

 

Ter nagedachtenis, een interview:

‘Niet bang zijn, dat is pas burgerlijk ongehoorzaam’

 

 

Ziel

De menselijke ziel is nog steeds het beeld van God. De ziel kan zich heel ver verwijderen van dit beeld en wegtrekken naar de regionen van de onwerkelijkheid. Toch wordt hij nooit zo totaal onwerkelijk dat zijn oorspronkelijke bestemming ophoudt hem te kwellen met het verlangen terug te keren naar God en opnieuw werkelijk te worden.

New man blz.112