Gods licht

O gezegende stilte, die overal spreekt… Wij horen de genade niet. De buigzame liefde, of de geweldloosheid, of het niet vergelden horen we niet. In haar zijn geen redenen en antwoorden. Toch is zij de openhartigheid van Gods licht, de uitdrukking van Zijn eenvoud.

Collected Poems Blz. 365

Zuivere overgave

De contemplatief is niet iemand die vurige visioenen heeft van cherubijnen die God op hun denkbeeldige wagen meevoeren, hij is gewoon iemand die zich met de geest gewaagd heeft in de woestijn voorbij taal en ideeën, waar men God ontmoet in de naaktheid van de zuivere overgave.

Hidden Ground of Love: Letters on Religious Experience and Social Concerns 1985 Blz.158