De waarheid liefhebben

We moeten de waarheid liefhebben, waar ze ook gevonden wordt. We moeten recht naar de waarheid gaan, zonder terug te blikken en zonder ons erover te bekommeren welke theologische strekking zij vertegenwoordigt.

Hidden Ground of Love: Letters on Religious Experience and Social Concerns 1985 Blz.560

Meelopen in de massa

Als mensen alleen maar meelopen in de massa van onpersoonlijke wezens, dan verliezen ze hun echte menselijkheid, hun gaafheid, hun vermogen om lief te hebben, hun bekwaamheid tot zelfbeschikking.

Thoughts in Solitude Blz.13