Ons ontwaken

We moeten leren ons te realiseren dat de liefde van God ons in elke situatie zoekt, en zoekt naar het goede voor ons. Zijn ondoorgrondelijke liefde is gericht op ons ontwaken. Aangezien dit ontwaken een soort sterven van ons oppervlakkige zelf veronderstelt, zullen we echter opzien tegen zijn komst in de mate waarin we ons identificeren met dit oppervlakkige zelf en eraan gehecht zijn. Maar wanneer we de dialectiek van leven en dood  begrijpen, zullen we leren om de risico’s te nemen die het geloof van ons vraagt, om de keuzes te maken die ons verlossen van ons gewoonlijke zelf en die voor ons de deur openen tot een nieuw bestaan, een nieuwe werkelijkheid.

Thomas Merton, Zaden van contemplatie. blz. 15-16

 

Als je de vrede bemint

In plaats van te beminnen wat je voor vrede aanziet, moet je dus de anderen en vooral God beminnen. En in plaats van mensen te haten die je voor oorlogszuchtig houdt, moet je de begeerte en de wanorde in je eigen ziel haten, zij zijn het immers die oorlog veroorzaken. Als je de vrede bemint, moet je het  onrecht, de tirannie, de hebzucht haten, maar haat ze in jezelf, niet in de anderen.

Thomas Merton, Zaden van contemplatie. blz.90