BRIEF AAN DOM JEAN LECLERCQ

Toen Abt Flavian Burns eindelijk de formele uitnodiging had gekregen waarin aan Thomas Merton werd gevraagd om deel te nemen aan een bijeenkomst van benedictijner en trappistenabten en -abdissen in Bangkok, gaf hij hem daarvoor de vereiste toelating. Dom Jean Leclercq, de benedictijn uit Clervaux (Luxemburg) met wie Merton goed bevriend was, antwoordde kort op de vraag van deze laatste wat in Bangkok van hem precies zou verwacht worden. Leclercq stelde voor dat Merton een lezing zou geven over ‘Marxisme en monastieke perspectieven’ en daarbij op een luchtige toon zou eindigen: “Wij zullen samen de clown uithangen!” Hieronder leest u Mertons antwoord aan Leclercq.
23 juli 1968
Dank voor jouw goede brief over de schikkingen voor Bangkok. Met plezier zal ik de lezing geven over het marxisme enz… Inderdaad belangrijk! Ik heb mezelf tamelijk goed vertrouwd gemaakt met Herbert Marcuse, wiens ideeën zoveel invloed hebben gehad op de “studentenrevoltes” van vandaag. Ik moet toegeven dat ik hem dichter bij het monachisme vind staan dan veel theologen. Zij die de structuren van de hedendaagse maatschappij onderzoeken, zoeken tenminste bij monikken naar een bepaalde afstand en naar een kritisch perspectief dat men, helaas, maar zelden aantreft. De roeping van de monnik in de moderne wereld, vooral de marxistische, is niet overleving maar profetie (“not survival but prophecy”). Wij zijn allemaal te veel bezig met ons hachje te redden.
Uit: Survival or Prophecy. Letters of Thomas Merton & Jean Leclercq,
Farrar, Straus and Giroux, New York, 2002, blz. 174-175.
Vertaling Luc Meeusen
[Contactblad Mertonvrienden, 21ste Jaargang, no 1, maart 2007, blz. 3]