Artikelen uit het contactblad

MERTONIANA
Teksten die in het Contactblad Mertonvrienden gepubliceerd werden :
In memoriam “L’Abbé Pierre”.
Brief van Thomas Merton aan Jean Leclercq dd. 23 juli 1968.
Op verkenning naar het wezenlijke in het monastieke leven.
Nieuwe vormen voor het monastieke leven ?
Het contemplatieve leven als profetische roeping
Creatieve stilte
Paul Pearson, Mijn ontmoeting met Thomas Merton