Contactblad

Het Contactblad is een driemaandelijks tijdschrift dat het gedachtegoed van Thomas Merton beschikbaar wil maken en uitdragen. Want Thomas Merton blijft boeiend en actueel: wereldwijd groeit de belangstelling voor hem. Er verschijnen nog altijd vertalingen, er worden boeken over hem geschreven en veel spirituele auteurs verwijzen ook naar hem. Hier vindt u de inhoudsopgave van het laatste jaargang.

Neem een abonnement op ons Contactblad Mertonvrienden:
De prijs voor een jaarabonnement beloopt € 22,00 (zowel voor België als voor Nederland). Mocht u een hoger bedrag als steunabonnement willen geven, dan is dat natuurlijk zeer welkom.

Ik wil eerst een proefexemplaar van het Contacblad Mertonvrienden:
We willen u dan vragen € 3,- over te maken op onze rekening:

NL68 TRIO 0254 8202 39 tnv  Stichting Thomas Mertonvrienden van de Lage Landen.

 

Security Code:
security code
Please enter the security code:

Verstuur