Contactblad

Het Contactblad is een driemaandelijks tijdschrift dat het gedachtegoed van Thomas Merton beschikbaar wil maken en uitdragen. Want Thomas Merton blijft boeiend en actueel: wereldwijd groeit de belangstelling voor hem. Er verschijnen nog altijd vertalingen, er worden boeken over hem geschreven en veel spirituele auteurs verwijzen ook naar hem. Hier vindt u de inhoudsopgave van het laatste jaargang.
Neem een abonnement op ons Contactblad Mertonvrienden:
De prijs voor een jaarabonnement beloopt € 18,00 (zowel voor België als voor Nederland). Mocht u een hoger bedrag als steunabonnement willen geven, dan is dat natuurlijk zeer welkom.

U kunt zich abonneren door het geld over te maken op de volgende rekening.

NL68 TRIO 0254 8202 39 (BIC-code: TRIONL2U) ter attentie van Stichting Thomas Mertonvrienden van de Lage Landen.

Vergeet u daarbij niet uw adresgegevens te vermelden!

Eerst kennismaken met het Contactblad Mertonvrienden?

Dat kan ook! Mail ons uw naam en adres gegevens naar: proefnummer @ thomasmerton.nl
De kosten bedragen hiervoor € 3,- welke over gemaakt kunnen worden op ons rekeningnummer:

NL68 TRIO 0254 8202 39 (BIC-code: TRIONL2U) ter attentie van Stichting Thomas Mertonvrienden van de Lage Landen.