Wie zijn wij?

DE MERTONVRIENDEN IN DE LAGE LANDEN
Is een vriendengroep die in 1985 spontaan tijdens een weekend in de Sint-Andriesabdij te Brugge ontstond. Door weekends van bezinning en studie ging een groep mensen op zoek naar Mertons boeiende persoonlijkheid en zijn bevrijdende boodschap als een weg tot authentieke herbronning. Ze werden daarbij blijkbaar geïnspireerd door deze man die zichzelf eens een “solitary explorer” noemde, en die zijn opdracht als volgt omschreef.
“Mijn eigen bijzondere taak binnen mijn kerk en mijn wereld is die van de eenzame onderzoeker die, in plaats van op alle reclamewagens tegelijk te willen springen, ertoe gehouden is de existentiële diepten van het geloof te doorvorsen in zijn stilte en zijn dualiteit, maar ook in zijn zekerheden die dieper liggen dan de diepste angst. En daar beschikt men niet over gemakkelijke antwoorden of sluitende oplossingen. Het is een soort ondergronds leven, waarbij het geloof soms de vorm aanneemt van twijfel wanneer men in feite conventionele en bijgelovige praktijken die in de plaats van het geloof kwamen, moet betwijfelen of verwerpen. Op dat punt wordt het onderscheid tussen gelovige en ongelovige erg onduidelijk. Het is niet zo dat sommigen het goed voor hebben en weer anderen helemaal verkeerd: iedereen moet zoeken in eerlijke verwarring. Iedereen is in zekere mate een ongelovige! Alleen als men dit ten volle ervaren heeft, aanvaard en beleefd, dan is men in staat om de eenvoudige boodschap van het evangelie te beluisteren, of eender welke religieuze boodschap”. [Faith and Violence, University of Notre Dame Press, Notre Dame, Indiana, 1984, blz. 213.]
* * *
Binnen de groep van de Mertonvrienden is er wat wij noemen een stuurgroep die de werking in goede banen tracht te leiden, die weekends en andere bijeenkomsten organiseert en die ook een driemaandelijks Contactblad publiceert, waarover u verder in deze site meer kunt vernemen.
* * *
De Mertonvrienden staan open voor iedereen zonder onderscheid van rang of stand: gelovig of niet, jong of oud, man of vrouw, leek of religieus. De groep, die vooral mensen uit Nederland en Vlaanderen omvat, is sinds 1987 ook aangesloten bij de International Thomas Merton Society, die alle Mertongroepen ter wereld overkoepelt. Deze I T M S heeft haar zetel in het in het Bellarmine College, Newburg Road 2001, Louisville, Kentucky, U.S.A.
* * *
Als u graag meer wil weten over het reilen en zeilen van de Mertonvrienden, aarzel dan niet ons te contacteren. Wij richten ons vooral tot gewone zoekende mensen. Net zo min als Thomas Merton zijn wij in staat om op alle grote levensvragen pasklare antwoorden aan te bieden, maar we proberen wel de juiste vragen te stellen, en dat kan – ook weer volgens Merton – al een hele stap betekenen in het leven. Er wordt van u dus helemaal niet verwacht dat u een expert zou zijn in een of andere wetenschap. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot ons secretariaat.

[print-me]