Thomas Merton

LEVEN IN EEN ANDERE DIMENSIE

“Alles wat ik ervaar in Kentucky is op de ene of andere manier getint en gevormd door de gedachten en gevoelens die bij mij opkwamen toen ik voor het eerst naar de abdij kwam.
Dat kan ook niet anders. Het waren alle mogelijkheden die latent aanwezig waren in die eerste ervaring en in de beslissing die erop volgde. Zo is ook deze schitterende dag een schakel in de ketting die toen begon, doorheen die mogelijkheden en realisaties, drijf ik mijn leven ‘in een andere dimensie’ waarin die dingen minder gaan meetellen en waarin tegenover de opeenvolgende feiten en ervaringen een groeiende vrijheid ontstaat. Het komt me voor dat ze hoe langer hoe minder mijn ervaringen worden. Ze worden meer en meer ingeweven in het grote patroon van de gehele ervaring van de mens en reiken zelfs boven elke ervaring uit.
Ik ben mij al langer hoe minder bewust van mijzelf als van die enkeling die een monnik is en een schijver en die, als monnik en schrijver dit ziet of dat schrijft. Het is mijn taak te zien en te spreken voor velen, zelfs als het ernaar uitziet dat ik enkel voor mezelf spreek.

Thomas MERTON, Oplettende Toeschouwer (vert. van Conjectures of a Guilty Bystander)

[print-me]