Naastenliefde

Stilzwijgen en eenzaamheid zijn waarden die deel uit maken van het ware wezen van de persoonlijkheid. Als ik de eenzaamheid van mijn medemens respecteer zal ik haar leren kennen doordat de naastenliefde die ik hem toon zijn eenzaamheid weerspiegelt in de eenzaamheid van mijn eigen ziel.

No Man Is an Island Blz. 215