Waarheid

We moeten de waarheid liefhebben, waar ze ook gevonden wordt. We moeten recht naar de waarheid gaan, zonder terug te blikken en zonder ons erover te bekommeren welke theologische strekking zij vertegenwoordigt.

Hidden Ground of Love: Letters on Religious Experience and Social Concerns 1985 Blz.560