Dageraad

Het is voor mij noodzakelijk dat ik het eerste lichtpunt van de dageraad zie. Het is noodzakelijk om geheel alleen aanwezig te zijn bij de verrijzenis van de dag, in de onbeschreven stilte als de zon verschijnt. Op dat volkomen neutrale ogenblik ontvang ik van de oostelijke bossen, de rijzige eiken, het ene woord ‘dag’, dat nooit hetzelfde klinkt. Het woord nooit gesproken in een mij bekende taal.

Thomas Merton Reader Blz. 435