Vertrouwen

Je moet diep en stevig geworteld zijn in spirituele principes, je moet
een diepe en volhardende morele kracht bezitten, mededogen, gehechtheid
aan waarheid en menselijkheid, geloof in God en onverzettelijk vertrouwen
in Gods wet van de liefde. Wanneer dit ontbreekt zal een vage en alles
doordringende “geestelijke gesteldheid” de rol van moraal en geweten
overnemen en met geschikte religieuze en ethische formules zal ze haar
vooroordelen aannemelijk maken. Het gevolg is een fatale afwending van
waarheid en gerechtigheid.

Thomas Merton, Vrede in het na-christelijke tijdperk Blz.130