Vervreemding

Het morele kwaad in de wereld is eraan te wijten dat de mens is vervreemd
van zijn diepste waarheid, van de bronnen van spiritueel leven
binnen hemzelf, en uiteindelijk aan zijn vervreemding van God. Degenen
die zich dit realiseren proberen wanhopig hun broeders te overtuigen en
te onderrichten. Maar we bevinden ons in een volledig andere situatie
dan de eerste christenen, die, met een boodschap van een nieuwe religie
waarvan men nog nooit had gehoord, een omwenteling teweegbrachten in
een in essentie religieuze wereld van heidendom.

Thomas Merton, Vrede in het na-christelijk tijdperk. Blz 160