Allerzielen

In het hart van het christelijk geloof ligt de overtuiging dat de dood een vervulling wordt wanneer de dood in een geest van geloof wordt aanvaard en wanneer ons hele leven op zelfgave gericht is, zodat het aan het einde vrij en vreugdevol kan worden teruggegeven in de handen van onze Schepper en Verlosser. Je overwint de dood door de liefde – niet door je eigen heldhaftige deugdzaamheid, maar door te delen in die liefde waarmee Christus de kruisdood aanvaardde.

Thomas Merton, Conjectures of a Guilty Bystander (vertaling Dirk Doms)