Allerheiligen

De heilige weet dat de wereld en alles wat God geschapen heeft goed is. (…) De ogen van de heilige maken alle schoonheid heilig en de handen van de heilige wijden alles wat ze aanraken tot Gods eer. De heilige neemt aan niets aanstoot en omdat hij zelf de zonde niet kent, oordeelt hij niemand naar zijn zonden. Hij kent alleen Gods barmhartigheid. Hij weet dat zijn zending op aarde erin bestaat die barmhartigheid mee te delen aan alle mensen.

Thomas Merton, New Seeds of Contemplation (vertaling Dirk Doms)