Gebed

Mijn gebed is vrede en strijd in stilte, aandachtig zijn en oprecht, voorbij mezelf; me begeven buiten de deur van mijzelf, niet omdat ik dat wil, maar omdat ik word geroepen en antwoord moet geven.

Dancing in the Water of Life: Seeking Peace in The Hermitage 1997 (1963-1965) Blz.224