Christus

Ik mag dan geïnteresseerd zijn in oosterse religies enz.,maar je mag het essentiële verschil niet verduisteren: de persoonlijke gemeenschap met Christus in het centrum en hart van alle werkelijkheid als bron van genade en leven.

Dancing in the Water of Life: Seeking Peace in The Hermitage 1997 (1963-1965)Blz. 259