Gods licht

Zoals een loep de stralen van de zon concentreert in een klein brandpunt dat een verdroogd blad of een stukje papier vlam kan doen vatten, zo bundelt het Christusmysterie in het evangelie de stralen van Gods licht en vuur op een punt dat de geest van de mens in vuur en vlam zet. En dat is waarom Christus geboren werd, in de wereld leefde, stierf, uit de dood terugkeerde en tot zijn Vader in de hemel opsteeg: ut dum visibiliter Deum cognoscimus, per hunc in invisibilium amorem rapiamur (opdat wij door God, die zich in het zichtbare laat kennen, tot liefde voor het onzichtbare gevoerd mogen worden)

Thomas Merton, Zaden van contemplatie. blz. 108