Eenzaamheid

Vlucht niet uit de gemeenschap naar de eenzaamheid. Vind God eerst in de gemeenschap, dan zal Hij jou naar de eenzaamheid voeren.

Thoughts in Solitude Blz. 110