Verlangen

Om je leven tot eenheid te brengen moet je je verlangens tot eenheid brengen. Om je leven te vergeestelijken, moet je je verlangens vergeestelijken. Om je verlangens te vergeestelijken, moet je verlangen te leven zonder verlangens.

Thoughts in Solitude Blz.55