Dialoog

De ‘universaliteit’ en de ‘katholiciteit’, die van essentieel belang zijn voor de Kerk impliceren een bekwaamheid en bereidheid om de dialoog aan te gaan met al het zuivere, wijze, diepe en humane in elke cultuur. In deze optiek wordt een dialoog met de oosterse wijsheid noodzakelijk. Een christelijke cultuur die een dergelijke dialoog niet aankan, zou het, hierdoor alleen al, ontbreken aan katholiciteit

Thomas Merton Reader Blz. 303