Genade

De stem van God wordt gehoord in het paradijs: Ik heb Jona steeds overschaduwd met Mijn genade en ik ken geen wreedheid. Heb je mij gezien, Jona, mijn kind? Genade op genade op genade.

Sign of Jonas  Blz. 351