Gebed

Strikt genomen is mijn gebed heel eenvoudig. Het concentreert zich helemaal op de aandacht voor de aanwezigheid van God en op zijn wil en zijn liefde. Het is dus geconcentreerd op geloofsvertrouwen, want dat is het enige waardoor wij Gods aanwezigheid kunnen kennen. Je zou kunnen zeggen dat dit aan mijn meditatie het karakter geeft dat door de profeet wordt beschreven als ‘voor God staan alsof je Hem zag’

Hidden Ground of Love: Letters on Religious Experience and Social Concerns 1985 blz 63