Christen als vredestichter

We moeten echter heel duidelijk en compromisloos vaststellen dat de
plicht van de christen als vredestichter niet verward moet worden met een
soort quietistische willoosheid die zich niet bekommert om onrecht, elk
soort ordeverstoring accepteert, compromissen sluit met dwaling en het
kwaad, en zwicht voor elke druk om maar “vrede tot elke prijs” te bewaren.

Thomas Merton, Vrede in het na-christelijke tijdperk Blz.128