Gebed

In het meditatieve gebed denk en spreek je niet alleen met je geest en je lippen, maar in zekere zin met je hele wezen. Gebed is dan niet alleen maar een formule van woorden of een serie verlangens die in ons hart opwellen. Het is de oriëntatie van ons hele lichaam, onze geest en ons hart op God in stilte, aandacht en aanbidding. Elk goed meditatief gebed is een bekering van ons hele zelf naar God.
Thoughts in Solitude blz 48