Stilte

Wanneer je de innerlijke stilte hebt veroverd, kun je deze mee de wereld indragen en overal bidden. Maar zoals inwendige ascese niet kan worden verkregen zonder concrete uitwendige versterving, zo is het ook absurd om over inwendige stilte te praten wanneer er geen uitwendige stilte is.

Sign of Jonas Blz.304