Wandelen

Naar buiten gaan en langzaam wandelen door dit bos – dat is op dit moment een belangrijkere en meer betekenisvolle manier om tot begrip te komen dan een heleboel geanalyseer en geschrijf over de dingen ‘van de geest’.

Learning to Love. Exploring Solitude and Freedom. The Journals of Thomas Merton Vol. 6. 1966-1967 Blz.23