“offer” en “plicht”

Oorlog wordt niet veroorzaakt door honger of gebrek. Het zijn de machtigen en rijken die oorlog voeren. De schoonheid van het graf, die eist dat we ons geweten onderdrukken onder het mom van “offer” en “plicht”.

Turning Toward the World: The Pivotal Years 1996 (1960-1963) blz 224