2 februari, Maria Lichtmis

(Niet) dwangmatig?

Vrijheid, ontspanning en een gevoel van vrede door actieve meditatie – louter als oefening – in de bossen. We leven zonder voldoende gebruik te maken van het verstand of zonder er op de juiste manier gebruik van te maken. Gedwongen, dwangmatig denken, wat geen denken is maar woorden gebruiken in het belang van conformisme.

“Ik moet in het huis van mijn Vader zijn.” Het voortdurend verlangen naar innerlijkheid, meditatie, het verlangen naar bevrijding en zuiverheid, leegte is iets dat ik altijd moet volgen – niet proberen te zien waar het toe leidt. Als ik volg zal het me leiden naar waar ik de vervulling die wacht niet kan voorzien. Loyaal zijn aan deze ene roeping. Al het andere is absurd.

The intimate Merton Blz 151