Liefde

De zaligheden (Mt. 5:3-10) zijn gewoon aspecten van de liefde. Ze weigeren aan de wereld te wanhopen en haar aan een verondersteld kwaad lot over te laten… In plaats daarvan neemt de christen, zoals Christus zelf, het juk van de Verlosser op zijn eigen schouders, in zachtmoedigheid en nederigheid van hart.

Faith and Violence Blz. 26