Zen

Het voornaamste kenmerk van zen is dat het elke systematische uitwerking verwerpt om, voorzover dat mogelijke is, terug te keren naar de zuivere, niet-verwoorde en niet-geïnterpreteerde grond van de onmiddellijke ervaring. De directe ervaring waarvan? Van het leven zelf.

Zen and the Birds of Appetite Blz. 36