Verrijzenis

De Heilige Geest is aan het werk in ons… om aan ons de vruchten van het lijden en van de verrijzenis door te geven en in ons het verrezen leven, de overwinning op de dood te verwekken.

Thomas Merton in Alaska Blz 84.