Verdeeldheid

Zolang wij op aarde zijn zal de liefde die ons verenigt, ons doen lijden, juist door ons contact met elkaar, omdat deze liefde een Lichaam van gebroken beenderen opnieuw samenvoegt…  Er zijn twee dingen die mensen kunnen doen tegen de pijn van hun onderlinge verdeeldheid. Zij kunnen liefhebben of zij kunnen haten. Haat deinst terug voor het offer en de droefenis die de prijs zijn van het samenvoegen van de beenderen. Haat weigert de pijn van de hereniging.

Zaden van contemplatie / New Seeds of Contemplation Blz.58