Ketterij

De ketterij van het individualisme: zichzelf zien als een volkomen, zelfgenoegzame eenheid en voor die denkbeeldige eenheid staande blijven tegenover alle anderen. De bevestiging van het ‘ik’ als alleen maar ‘niet de andere’.

Conjectures of a Guilty Bystander Blz.143