Liefde voor God

Mijn leven wordt beoordeeld naar mijn liefde voor God en die wordt weer beoordeeld naar mijn liefde voor de minsten van zijn kinderen. En die liefde is geen algemene welwillendheid: ze betekent dat ik moet delen in hun ellende.

Run to the Mountain: The Story of a Vocation 1995 (1939-1941) Blz.399