Bomen

In de nacht van ons technologisch barbarendom moeten monniken zijn als stille bomen in de duisternis, die door hun vitale aanwezigheid de lucht zui-veren.

Basic Principles of Monastic Spirituality Blz. 124