Christelijke sociale actie

Christelijke sociale actie is eerst en vooral een actie die religie ziet in politiek, in arbeid, in sociale programma’s voor betere lonen, maatschappelijke zekerheid, enz. Volstrekt niet een actie van “Win de arbeider voor de Kerk”, maar omdat God mens werd, omdat ieder mens een “andere Christus” kan worden, omdat Christus onze broeder is, en wij dus het recht niet hebben onze broeder in gebrek te laten leven of in de vernedering, of in welke vorm van vunzigheid ook, hetzij lichamelijk of geestelijk. Met één woord, als wij werkelijk de betekenis van het christendom in het sociale leven begrepen, zouden wij dit zien als een deel van het verlossingswerk van Christus, dat de mens bevrijdt van ellende, vunzigheid, mensonwaardige levensvoorwaarden, economische en politieke slavernij, onwetendheid en vervreemding… Het zou een poging zijn om de mens te verheffen of hij openlijk Christen is of niet, tot op een niveau overeenkomstig zijn waardigheid van kind Gods.

 

Conjectures of a Guilty Bystander, p.69 (Oplettende toeschouwer p.97)