Geweldloosheid

De nederigheid van de christelijke geweldloosheid is geduldig en niet berekenend. Het belangrijkste verschil tussen geweldloosheid en geweld is dat het laatste volledig afhankelijk is van de eigen overwegingen. Het eerste hangt helemaal af van God en zijn Woord

Thomas Merton, Faith and Violence p.27