Vrede

Voor sommigen betekent vrede enkel de vrijheid anderen uit te buiten zonder angst voor wraakneming of inmenging. Voor anderen betekent vrede de vrijheid om anderen onophoudelijk te beroven. Voor weer anderen betekent het de mogelijkheid de aardse goederen te verbrassen, zonder zich verplicht te voelen hun pleziertjes te laten varen en te delen met anderen, die verhongeren ten gevolge van hun schraapzucht. En voor nagenoeg iedereen betekent vrede eenvoudigweg de afwezigheid van elk lichamelijk geweld, dat hun leven, gewijd aan de bevrediging van hun dierlijke behoefte aan gemak en genot, zou kunnen overschaduwen.

Thomas Merton, Zaden van contemplatie. blz.90