Onderscheid weet te maken

Als ik tussen mijzelf en de massa die mensen met elkaar vormen, geen onderscheid weet te maken, zal ik nooit in staat zijn om anderen lief te hebben en te eren zoals ik het behoor te doen. Zou ik mijzelf niet voldoende van hen afzonderen om te ontdekken wat van mij is en wat van hen, dan zal ik er nooit achter komen wat ik hen te geven heb en zal ik hen nooit in de gelegenheid stellen om aan mij te geven wat zij te geven hebben.

            Thomas Merton, No Man is an Island p.217