Ware vreugde

De enige ware vreugde op aarde vinden we wanneer we ontsnappen aan de gevangenis van ons eigen valse zelf en ons in liefde verenigen met het Leven dat in het wezen van ieder schepsel en in de kern van onze eigen ziel woont en zingt. In zijn liefde bezitten we alle dingen en genieten ervan doordat we Hem erin vinden.

Thomas Merton, Zaden van contemplatie. blz. 29