Zijn liefde

Hoe meer ik één met God word, des te meer word ik één met al die mensen die één zijn met Hem. Zijn liefde zal in ons allemaal leven. Zijn Geest zal ons Ene Leven zijn, het leven van ons allen en het Leven van God. En we zullen elkaar en God liefhebben met dezelfde liefde waarmee Hij ons en zichzelf liefheeft. Die liefde is God zelf.

Thomas Merton, Zaden van contemplatie, Damon, 2015, p. 53