Bemin je vijanden

Denk niet dat je je liefde voor Christus kunt betonen door diegenen te haten die zijn vijanden op aarde lijken te zijn. Veronderstel dat ze Hem echt haten. Toch houdt Hij van hen en je kan niet met hem verenigd zijn tenzij je ook van hen houdt.

Als je de vijanden van de kerk haat in plaats van hen te houden, dan loop ook jij het gevaar een vijand van de kerk te worden, en van Christus. Want Hij zei: “Bemin je vijanden”, en ook: “Wie niet voor mij is, is tegen mij.”  Als je dus niet de zijde van Christus kiest door hen te beminnen die Hij bemint, dan ben je tegen hem.

Thomas Merton, Zaden van contemplatie. blz. 124