Meewerken aan Gods scheppende vrijheid

 

Tweede zondag in de veertigdagentijd

De leegte van de mens zal hem niet meer omringen en van buitenaf overvallen. Integendeel, zijn eigen leegheid, die God uit liefde voor hem op Zich heeft genomen toen Hij 'Zich ontledigde', wordt een eindeloze volheid waarin geen plaats meer is voor duisternis en leegte. (…) Het Taborlicht is het licht van de verrijzenis.

 

Thomas MERTON, Disputed Questions, blz. 81-82 (vertaling Dirk Doms)

 

"Onze roeping bestaat er niet slechts in te zijn, maar bestaat ook in het meewerken met God bij de schepping van ons leven, onze eigen identiteit, onze eigen bestemming. Wij zijn vrije wezens en kinderen van God. Dit betekent dat wij niet passief mogen blijven maar, door te kiezen voor de waarheid, actief moeten deelnemen aan Zijn scheppende vrijheid in ons eigen leven en in het leven van anderen. Of nog beter gezegd:wij zijn zelfs geroepen met God te delen in het werk aan de schepping van de waarheid van onze identiteit."

Thomas Merton, New Seeds of Contemplation 1961. Vertaling: Dirk Doms

 THOMAS MERTON, MONNIK, TRAPPIST, INTERRELIGIEUS BEWOGEN, VREDESACTIVIST

 

[print-me]