De kerk van ons geestelijk leven

De diepe keuze die ons bevrijdt en daardoor leven geeft aan ons ware, diepste zelf, is een verrijzenis van Christus in ons eigen leven… Het is een verlossend gebeuren dat wij tot de kerk van ons geestelijk leven moeten maken.

New Man bLz.240